företagsmäklare stockholm

Sth logga

Sekretessförbindelse Café Notholmen

För att kunna ta del av mer fördjupande information om Café Notholmen som Resultat- & Balansräkningar och Hyreskontrakt m.m. Så vill säljaren säkerställa att informationen inte läcker ut till 3e part som kan ställa till med besvär för säljaren. För att erhålla den information i syfte att förvärva rörelsen/Aktierna vill säljaren att den som begär informationen teckna en Sekretessförbindelse som behandlar hur information får användas i nedan pdf-fil. 

Fyll i formuläret nedan om ni önskar ta del av dessa uppgifter så lägger vi upp Sekretessförbindelsen för digital signering via Scrive och efter av er godkänd signering med BankId så kommer ni få en länk på mejlen till informationen.

Ladda ner och läs igenom villkoren i Sekretessförbindelsen noggrant innan ni fortsätter med formuläret.