företagsmäklare stockholm

Sth logga

Stockholms Företagsmäklare  – GDPR policy
( General Data Protection Regulation​ )

1)      I vilka sammanhang och vilka personuppgifter hanterar Stockholms Företagsmäklare?

Stockholms företagsmäklare  hanterar personuppgifter i samband med kravet på kundkännedom i företagsöverlåtelser och för att fastställa att personer ar verkliga huvudmän för bolagen dom företräder.

Stockholms Företagsmäklare  har skyldighet att dokumentera kundernas identitet och bevara den dokumentationen. Vid misstanke om penningtvätt är Stockholms Företagsmäklare  skyldiga att informera Finanspolisen. Stockholms Företagsmäklare  äger ej rätt att röja för uppdragsgivaren eller någon utomstående att en undersökning utförs eller kan komma att utföras.   

Med kund avses dels mäklarens uppdragsgivare, dels uppdragsgivarens motpart i den förmedlade affären.

Enligt 2 kap. 13 § penningtvättslagen skall handlingar eller uppgifter om åtgärder som vidtagits för att uppnå kundkännedom bevaras i minst fem år. Handlingar och uppgifter om åtgärder som har vidtagits för att uppnå kundkännedom bevaras på ett säkert sätt i pappers format hos Stockholms Företagsmäklare.
(Läs mer nedan i stycke 4 Rättslig grund – vad är det?)

2)      
Hur informerar Stockholms Företagsmäklare när man inhämtar personuppgifter på                               kunder?

Stockholms Företagsmäklare AB  har en skyldighet att informera kunder, leverantörer och andra om vi hanterar personuppgifter. Detta görs i en integritetspolicy som finns för nedladdning i pdf format i länken nedan. I policyn framgår vilka personuppgifter vi samlar in, vilket syftet är och hur länge informationen sparas.    

3)     Kan jag få veta vilka personuppgifter Stockholms Företgasmäklare  Innehar om mig som person?

Om du är registrerad med personuppgifter hos Stockholms Företagsmäklare  har du rätt att få tillgång till dina uppgifter och få dem rättade vid behov. De har även rätt att i vissa fall få dem raderade eller flyttade.

4)      Rättslig grund – vad är det?

          Nedan sammanfattar vi vad som är rättslig grund för personuppgiftshantering.
 

  • Samtycke - Personen vars uppgifter du vill samla in har sagt ett klart och tydligt JA. 
  • Avtal - Detta kan exempelvis vara köpeavtal eller anställningsavtal. Därför utgör kundregister och personalregister inte något stort problem.
  • Rättslig förpliktelse - När Stockholms företagsmäklare  skyldig enligt lag att behandla personuppgifter. 
Stockholms Företgasmäklare AB - GDPR policy