företagsmäklare stockholm

Sth logga

Företagsvärdering
värdering företag & Rörelser!

Företagsvärdering - Värdering  Företag & Rörelser med Stockholms Företagsmäklare företagsvärdering. Företagsvärdering - Värdering Företag & Rörelser med Stockholms Företagsmäklare företagsvärdering.

När du ska köpa eller sälja företag & rörelse så är det dags att göra en företagsvärdering av företaget & rörelsen. Det är svårt och komplicerat att fastställa ett objektivt företagsvärde.

Värderings metoder

Värdet bestäms under förhandling mellan köparen och säljaren. Värdet är beroende av bransch, verksamhetsinriktning, i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, om det är ett levebrödsföretag eller ett företag med en unik affärsidé. Till hjälp finns olika värderingsmetoder. Olika metoder kan ge stora skillnader i värde. Det verkliga värdet kan därför ligga mellan två eller flera metoders värden. I företagsmäklares uppdrag ingår att göra en värdering av rörelse &företaget. Även revisorer och jurister kan erbjuda företagsvärdering.

Substansvärdering

Det är vanligt att börja med att göra en substansvärdering. Substansvärdet är skillnaden mellan företagets tillgångar och företagets skulder. Metoden är enkel eftersom den inte kräver gissningar och antaganden. Den värderar bara de tillgångar och skulder som finns i företaget. För att metoden ska ge ett vettigt resultat krävs att det är relativt enkelt att få fram marknadsvärdet på tillgångarna.
Nackdelen med substansvärdering är att den inte tar hänsyn till hur företagets tillgångar används. Den behandlar varje tillgång enskilt och tar inte hänsyn till synergieffekter (positiva samordningseffekter). Den bortser även från affärsidén och dess möjligheter.

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering är den mest använda värderingsmetoden eftersom den fungerar för praktiskt taget alla företagsformer och branscher, men den är mer komplicerad och baseras på gissningar och antaganden. Avkastningsvärdering utgår från ett genomsnittligt resultat under två till tre år bakåt i tiden och något år framåt i tiden. Det sammanlagda resultatet räknas sedan upp med en faktor, oftast ett tal mellan 2 och 7. En låg faktor innebär att risken anses hög och att priset ska vara lågt. Metoden används främst om du vill värdera ett företag som gör vinster som baseras på personal, affärsidé, marknad eller något annat som ligger utanför balansräkningen.

Marknadsvärdering

Marknadsvärdering innebär att företaget värderas till det pris som marknaden erfarenhetsmässigt är villig att betala för ett liknande företag. Du tittar alltså på hur mycket som har betalats för andra företag i samma bransch, storlek och ort. Metoden fungerar bäst vid värdering av företag i branscher där företagsöverlåtelser är vanliga, till exempel cafer, pubar, restauranger m.m.

Likvidationsvärdering

Likvidationsvärde eller slaktvärde är vad man kan få betalt för tillgångarna om företaget upphör med sin verksamhet.
Metoden går ut på att ta reda på vad man skulle få vid en försäljning av alla tillgångar. Värdet på företaget är då det som återstår när alla tillgångar sålts, alla skulder betalats och avvecklingskostnader dragits av.

Kontakta Stockholms Företagsmäklare via formulär:

Du kommer lättast i kontakt med Stockholms Företagsmäklare genom att använda nedan kontakt formulär, så återkommer vi snarast möjligt!
Det går även bra att ringa oss på nummer:
08-599 970 90.

Stockholms Företagsmäklare är en Stockholm baserad Företagsmäklare som är specialist på Företagsförmedling i Stockholms län. Vi är specialiserade på att sälja restauranger och tycker att det är lika viktigt att anlita en företagsmäklare som är specialist på att sälja restaurang som det är att anlita en läkare som är specialist på sitt område. Att sälja restaurang är en komplex affär och kan ta tid om man vill ha ut ett pris vid överlåtelsen som är marknadsmässigt. Det kan ta upp till ett år att sälja företag eftersom det är så många parametrar som måste passa in i en överlåtelse. Det räcker inte med att den som vill köpa företag kan finansiera köpet utan också att man ska bli godkänd av hyresvärdar, tillståndsmyndigheter m.m. Om du vill veta mer om att sälja företag eller sälja restaurang med Stockholms Företagsmäklare så hittar du sidor under navigeringsfliken tjänster. Det första man frågar sig när man vill sälja företaget är vad företaget är värt på marknaden, vi på Stockholms Företagsmäklare är specialister på företagsvärdering av restauranger men har även en bred kompetens av värdering företag i andra branscher, vi kommer alltid att vara transparanta med vår företagsvärdering så att den motsvarar marknadsvärdet och att om ni anlitar oss för att sälja ert livsverk att allt går till på rätt sätt. Vi är experter på ekonomiska samband vid försäljning av företag. Så ni kan anlita oss om ni vill sälja hotell eller sälja Frisörsalong eller om ni är verksamma i andra branscher. Vi tar även emot köpuppdrag om du vill köpa företag i olika branscher. Så tveka inte att ta kontakt med Stockholms Företagsmäklare genom kontakt knappen i navigeringsfältet eller via denna sida.

Faktorer som vi tror har varit utmärkande för Stockholms Företagsmäklares framgång är engagemang, lyhördhet, ärlighet och kontinuerlig återkoppling till kunderna. Det är den Företagsmäklare som erbjuder bäst marknadsföring/exponering som med största sannolikhet också kommer att ge dig högst försäljningspris eftersom du då ger bästa möjligheten till försäljning. 

Så kom ihåg välj inte Företagsmäklare utifrån den som tar lägsta arvodet och lovar högst slutpris, det är sällan samma sak. Känn istället efter när du träffar mäklaren och ställ frågan till dig själv. Är detta mäklaren som jag tror gör det bästa jobbet för mig?

En bra Företagsmäklare jobbar för att både säljare och köpare/spekulant ska vara nöjda när processen är över.
 
Hoppas att med dessa ord att ni har fått en inblick om Stockholms Företagsmäklare arbetar dagligen. Om ni vill läsa mera om oss kan ni kan lätt navigera i menyn.