företagsmäklare stockholm

Sth logga

Intresserad av att köpa verksamhet!

Om du är intresserad av att köpa en verksamhet genom oss så bör du läsa nedan text. Det är viktigt att du som spekulant får korrekta uppgifter på dina frågor och får en rättvis bild av objektet. På dom objekt som ligger ute med namn och adress till kan ni med fördel åka ut en första gång själva för att titta och känna på objektet. Men det är av yttersta vikt att ni inte kontaktar eller stör personalen med frågor utan uppträder som vanliga kunder. Personalen har inget med försäljningen att göra och det kan skada mer än göra nytta om dom skulle lämna ut uppgifter dom inte får lämna ut. Så ta alltid kontakt med ansvarig mäklare ( gärna innan ni åker och tittar ) om ni har några frågor.

Budgivning.

Utgångspriset utgår från mäklarens värdering av objektet. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset kan då ändras. Det råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren, vilket innebär att denne har rätt att själv välja om objektet ska säljas, till vem och till vilket pris. I det fall det blir budgivning så bestämmer säljaren i samråd med mäklaren om budgivningen skall vara dold eller öppen. En öppen budgivning innebär att samtliga spekulanter får information om vilka bud som har kommit in och kan då inkomma med ett bättre bud. En dold budgivning innebär att man inte får reda på vad andra har lagt för bud och oftast har man då en chans att lägga ett så pass bra bud som säljaren kan acceptera. Den som lägger vinnande bud har rätt att få reda på vem och vad dom andra som har deltagit i budgivningen lagt för bud, ingen redovisning sker till dom som inte lagt vinnande bud.  En företagsmäklare kan inte ge några löften till någon om att få köpa utan ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer. Till vem man säljer, till vilket pris och när man gör det. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet av köpare. Bra att veta är också att du som spekulant efter avslutad budgivning i princip inte har rätt att få annan information än om du fick köpa eller inte. Blir du däremot lycklig köpare och skriver kontrakt med säljaren så kommer företagsmäklaren att redovisa budgivningslistan till både köpare och säljare. Listan kommer att innehålla namn och telefonnummer och buden i kronologisk ordning.

Om jag är med i en budgivning och lägger ett bud som säljaren accepterar kan jag då vara säker på att jag får köpa objektet då?

När det gäller rörelser/verksamheter finns det ett skriftligt formkrav som kommer av att Jordabalken föreskriver det. Det innebär att fram till dess att både köpare och säljare har skrivit under ett köpekontrakt eller överlåtelseavtal är affären helt öppen och ingen av parterna är juridiskt sett bundna till sin muntliga överenskommelse. Av det följer att företagsmäklaren är skyldig att framföra alla eventuella nya spekulanter och bud till säljaren. I det fall att det kommer in en ny intressent eller nytt bud är det säljaren som sen bestämmer hur han eller hon vill gå vidare. Det är alltid säljaren som bestämmer till vem man vill sälja, när man gör det och till vilket pris man gör det. Du har köpt en ny rörelse/verksamhet först när båda parter undertecknat en köpehandling och eventuella villkor för köpets fullbordan och bestånd uppfyllts. 

Undersökningsplikt.

Efter att köpet gått igenom kan man inte göra gällande fel som borde ha upptäckts vid en grundlig undersökning av objektet. Undersök därför objektet noga gärna med hjälp av en sakkunnig person och sätt dig även in i verksamhetens/rörelsens ekonomi och det kanske det viktigaste dokumentet hyresavtalet så man vet vad som gäller när man tar över. Uppgifter från säljaren kontrolleras av mäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Kontraktsskrivning.

Företagsmäklaren upprättar köpehandlingar och går igenom dessa med parterna. Detta sker i regel så fort som möjligt efter avslutad budgivning eftersom varken bud eller anbud är bindande innan köpekontraktet signerats av båda parter.

Handpenning och finansiering.

Det är viktigt att att finansieringen är säkrad innan man läger ett bud på en rörelse/verksamhet. Notera att en handpenning oftast på 10% av köpeskillingen dock har en lägsta nivå på 62 500 kr skall erläggas i samband eller i direkt efter kontraktsskrivning. Handpenningen hålls sedan av mäklaren tills dess att samtliga villkor i köpeavtalet är uppfyllda.

Mäklarens roll.

Mäklaren ska inta en opartisk roll mellan köpare och säljare och får därmed inte agera ombud åt någon av parterana. 
 

Mer om oss!
För Stockholms Företagsmäklare är Stockholm den marknad som vi är verksamma på. Vi är Företagsförmedlare / restaurangmäklare med högt renommé och är specialister på värdering och att sälja restauranger i Stockholms län. Att anlita en specialist för att sälja restauranger är idag lika viktigt som att anlita en doktor som är specialist på sitt område om man vill nå bästa resultat. Att sälja restaurang är en komplex affär och kan ta tid om man vill ha ut ett marknadsmässigt pris vid överlåtelsen. Det kan ta upp till ett år att sälja restaurangen eftersom det är så många parametrar som måste passa in i en försäljning. Det räcker inte med att den som vill köpa rörelsen har klar finansiering utan också minst lika viktigt att köparen blir godkänd av hyresvärden som oftast har mycket höga krav på sina blivande hyresgäst angående restaurang koncept och hyresgarantier. Sen får man inte glömma tillståndsmyndigheten som synar grundligt köparen. Vi på Stockholms Företagsmäklare hanterar dessa hinder dagligen med framgång och gör alltid nogranna kontroller av köparna så att det inte blir några problem vid överlåtelsen. Om du vill veta mer om att sälja företag med Stockholms Företagsmäklare så hittar du sidor under fliken våra tjänster.

Det första man oftast frågar sig när man vill sälja restaurang är vad man kan få för pris på marknaden, därför kan du på sidan " Värdering restaurang " göra en snabbvärdring av din restaurangverksamhet. Vi svarar oftast inom 48 timmar med en prelimenär prisbild om vad vi bedömer som rätt prisintervall för din restaurangrörelse. Vi på Stockholms Företagsmäklare är specialister på företagsvärdering av restauranger men har även en bred kompetens av värdering av företag i andra branscher, vi kommer alltid att vara transparanta med vår företagsvärdering så att den motsvarar marknadsvärdet och att om ni anlitar oss för att sälja er rörelse att allt går till på bästa sätt för alla inblandade parter. Vi är experter och förstår djupgående ekonomiska samband angående vilka parametrar som styr priset vid en företagsförsäljning . Så ni kan även anlita oss med stor framgång om ni vill sälja hotell eller sälja Frisörsalong eller om ni sälja företag i andra branscher. Vi kan även ta emot köpuppdrag om du vill att vi ska hitta ett företag åt dig i nästan vilken bransch som helst. I sådana fall arbetar vi ofta med externa lösningar och tar in jurister för att allt skall gå rätt och tryggt till, för vi chansar aldrig när vi hanterar dina pengar. Så tveka inte att ta kontakt med oss genom kontakt knappen i navigeringsfältet om du vill att vi ska hjälpa dig.

Den störta anledningen till att du ska anlita oss är för att vi är proffs på det vi gör och är ödmjuka när det gäller områden där vår kompetens inte räcker till. Vi är kort och gott i första hand specialiserade restaurang mäklare på Stockholms marknaden. I andra hand tar vi hand om andra företagsförmedlings ärenden med störta omsorg. Vi beundrar verkligen dom företagsmäklare som kan alla branscher och är sina egna jurister, kan skriva Aktiebolagsavtal på 15 min och påstår att dom kan sälja ditt företag på en vecka. Tyvärr besitter vi inte den kompetensen på vår mäklarbyrå för vi är inget "varuhus" som erbjuder produkter&tjänster av alla slag utan vi är "delikatessbutiken" som erbjuder ett djupt sortiment av ett fåtal artiklar med stort kunnande till krävande kunder som är kvalitetsmedvetna och nöjer sig bara med det bästa.

Vi har haft en stor ökning av kunder dom senaste åren och vi tror att våra framgångsfaktorer som har varit betydande för oss är personligt engagemang, lyhördhet, ärlighet och snabb kontinuerlig återkoppling till våra klienter. Det är den Företagsförmedlare som erbjuder bäst marknadsföring&exponering med snygga prospekt som oftast också kommer att få ut det högsta försäljningspriset för att marknadsföringen är oerhört viktig bidragande orsak vid försäljning av restauranger & företag.

Det är viktigt att inte välja Företagsmäklare utifrån den som har lägst arvode och som lovar högsta försäljningspris för det är sällan samma sak. Få istället en känsla av mäklaren och fråga dig själv. Vilken mäklare som jag tror gör det bästa jobbet för mig och mitt företag?

En seriös Företagsförmedlares mål är att  både säljare och köpare ska vara vinnare när försälningen är avslutad.
 
Vi hoppas att med dessa ord ha förmedlat hur vi på Stockholms Företagsmäklare tänker kring om att sälja restaurang och företag. Ta gärna kontakt med oss nu genom denna länk eller ring oss på 08-599 970 90 så kan vi berätta mer om vad vi kan göra för er och er verksamhet.