företagsmäklare stockholm

Sth logga

Priser för våra tjänster.

Här nedan följer prislista för Stockholms Företagsmäklare ABs tjänster.

Förmedlingsuppdrag Inkråm                                 5% av köpeskillingen dock lägst 50.000kr
Förmedlingsuppdrag Bolag                                   6% av köpeskillingen dock lägst 75.000kr
Förmedlingsuppdrag Arrende                                75.000kr
Enbart upprättande av köpeavtal Inkråm               15.000kr
Enbart upprätande av överlåtelse Bolag                 25.000kr  
Enbart upprättande av arrendeavtal                        25.000kr
Värdering rörelse enkel                                          4.900kr
Värdering rörelse avancerad                                  1.650kr/tim löpande
Juridisk konsultation avancerad                             1.650kr/tim löpande

Moms tillkommer med 25% på samtliga tjänster förutom överlåtelse av aktier som är en momsfritjänst.

Det kostar inget om vi inte lyckas förmedla rörelse och inga dolda avgifter tillkommer såsom startavgift eller dylikt.

För mer info/frågor om respektive tjänst är ni välkomna att höra av er på telefon eller mejl.

Priserna gäller från 2019-01-01 tills vidare.