företagsmäklare stockholm

Sth logga

Priser för våra tjänster.

Här nedan följer prislista för Stockholms Företagsmäklare ABs tjänster.

Förmedlingsuppdrag Inkråm                        5%-10% av köpeskillingen dock lägst 50.000kr
Förmedlingsuppdrag Bolag                          6%-12% av köpeskillingen dock lägst 75.000kr
Förmedlingsuppdrag Arrende                                                                                    75.000kr
Enbart upprättande av köpeavtal Inkråm                                                                   15.000kr
Enbart upprätande av överlåtelse Bolag                                                                    25.000kr
Enbart upprättande av arrendeavtal                                                                           25.000kr
Värdering rörelse enkel                                                                                               4.900kr
Värdering rörelse avancerad                                                                    löpande :1.650kr/tim
Juridisk konsultation avancerad                                                              löpande :1.650kr/tim

Vid uppdrag utanför Stockholms län tillkommer en startkostnad på 10.000kr

Moms tillkommer med 25% på samtliga tjänster förutom överlåtelse av aktier som är en momsfritjänst.

Det kostar inget om vi inte lyckas förmedla rörelse och inga dolda avgifter tillkommer såsom startavgift eller dylikt.

För mer info/frågor om respektive tjänst är ni välkomna att höra av er på telefon eller mejl.

Priserna gäller från 2019-01-01 tills vidare.