företagsmäklare stockholm

Sth logga

Priser för våra tjänster.

Här nedan följer prislista för arvode för Stockholms Företagsmäklare´s tjänster.

Förmedlingsuppdrag Inkråm                        6%-10% av köpeskillingen dock lägst 65.000kr
Förmedlingsuppdrag Bolag                          7%-12% av köpeskillingen  dock lägst 90.000kr
Förmedlingsuppdrag Arrende                                                                                    90.000kr
Enbart upprättande av köpeavtal Inkråm                                                                   9.900kr
Enbart upprätande av överlåtelse Bolag (Max 10 timmar)                                        25.000kr  Enbart upprättande av arrendeavtal  (Max 10 timmar)                                              25.000kr
Värdering rörelse enkel                                                                                               9.900kr
Värdering rörelse avancerad                         Startkostnad 9.900kr   +  löpande :1.950kr/tim
Juridisk konsultation avancerad                    Startkostnad 9.900kr  +   löpande :1.950kr/tim  

Vid uppdrag utanför Stockholms län tillkommer en startkostnad på 9.700kr

Moms tillkommer med 25% på samtliga tjänster förutom överlåtelse av aktier som är en momsfritjänst.

Det kostar inget om vi inte lyckas förmedla rörelse och inga dolda avgifter tillkommer såsom startavgift eller dylikt (Obs! inom Stockholms län).

Betalningsvillkor faktura: 5 dagar

För mer info/frågor om respektive tjänst är ni välkomna att höra av er på telefon eller mejl.

Priserna gäller från 2022-07-01 tills vidare.

Arvode företagsförmedling Stockholms Företagsmäklare AB